Stephanie Weaver
UX-designer (föräldraledig)

Kontakt

Varför jobbar du med teknik?

Genom teknik får jag chans att skapa, utvecklas och leka! Teknik är ett fantastiskt verktyg att använda för att koppla samman människor och för att lösa problem på kreativa sätt.

Bakgrund

Jag har en kandidatexamen i medieteknik, och innan dess arbetade jag som projektledare och producent inom evenemangsbranschen.

Specialistkompetens

Jag har ett stort intresse för normkritisk design. Design som både ifrågasätter och utmanar rådande normer och inkluderar en större grupp människor, vilket hjälper oss att skapa ännu bättre och mer socialt hållbara produkter och tjänster.

Iteam
Järntorgsgatan 12-14
413 01 Göteborg
ORG: 556551-6928
Följ oss