Kontakt

Varför jobbar du med teknik?

För mig har det snarare alltid varit det vackra som varit utgångspunkten. Utan funktion blir det något ytligt men att med hjälp av ny teknik skapa funktionella lösningar anpassade för människan är bland det finaste jag vet!

Bakgrund

I grunden har jag en master i Industridesign från Lunds Tekniska Högskola. Sedan dess har jag arbetat inom många olika branscher och med vitt skilda produkter. Jag har bland annat designat gränssnitt för stenkrossar, merchandise för Saab Automobile och BMW Motorsport samt arbetat med digitala produkter för ökade insikter inom diabetesvården.

Hjärtefrågor

Mina fortsatta hjärtefrågor är målgruppsfokus och hög användbarhet i kombination med stark varumärkesidentitet.

Iteam
Järntorgsgatan 12-14
413 01 Göteborg
ORG: 556551-6928
Följ oss