Vi rustar Sveriges bästa omställningsaktör för framtiden

TRR
Design Thinking
Designsprint
Effektkartläggning
Användarcentrerad design

Stöd i förändring

Vi hjälper TRR att ta en proaktiv roll på arbetsmarknaden och svara på kundernas behov om kompetensförsörjning. Detta kommer på sikt att resultera i en plattform där TRRs kundföretag kan ta del av hela serviceerbjudandet. Syftet är att detta både ska höja servicenivån och frigöra tid för TRRs medarbetare för att prioritera personliga möten istället för administration. De första stegen i denna resa är tjänster för att hitta nya rekryteringar utifrån unika kravprofiler samt stöd och rådgivning vid omställning.

Tydliga mål och snabbrörlighet

Vårt arbete med att utveckla Kundplattformen genomsyras av Design Thinking och ett hypotesdrivet arbetssätt där vi vägleds av användarnas behov. Vi började med att identifiera målgruppernas behov genom intervjustudier. Därefter definierades Kundplattform effektmål som hjälpte oss att prioritera funktioner som ska utvecklas. På så sätt synliggörs hela resonemangskedjan, från de effekter vi vill uppnå till hur vi konkret tillgodoser behoven.

Utvecklingen av funktionalitet har sedan skett i korta cykler. Vi har använt oss av metoden designsprint där vi tillsammans utforskat och utvärderat olika lösningar. Vi har iterativt definierat och testat hypoteser mot verkliga användare.

En ny arbetsmarknad

Tiden då anställda belönas med en guldklocka efter år av trogen tjänst är förbi. Samhället rör sig ständigt och ställer högre krav på företagens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Ny teknik och digitala system automatiserar rutinarbeten.

Vad kommer digitalisering, gig-ekonomi och automatisering få för konsekvenser för HR-avdelningarna? Och hur kommer jobbmatchning se ut i en värld som är helt digitaliserad? TRR står inför nya utmaningar. Den svenska omställningsmodellen behöver anpassas och företag efterfrågar större proaktivitet.

Iteam har varit en självklar stöttepelare i projektet, och i ett arbetssätt som gör oss mer användarcentrerade. Som rådgivande konsulter kan jag lita på att de alltid tänker på projektets bästa före allt annat.

— Jonas Kowalski

Produktägare Kundplattformen

Om TRR

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. De hjälper även arbetsgivare som kompetensväxlar på grund av arbetsbrist. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar.

Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Läs mer på trr.se.

Tekniker vi använt

AWSAWS
ReactReact

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hör av dig till oss om du har en idé du vill förverkliga eller vill veta mer om hur vi jobbar
Agil Coach & Försäljningsansvarig
Göteborg
Jonna Hjern
Försäljningsansvarig (Föräldraledig)
Göteborg
Maria Sölscher
Iteam
Järntorgsgatan 12-14
413 01 Göteborg
ORG: 556551-6928
Följ oss