Appen Stella ger tjejer stöd dygnet runt

Tjejjouren Väst
Mobilapp
JavaScript
React Native
Användarcenterad design
UI-design

En ny app som ger stöd

Tillsammans med Tjejjouren Väst har vi tagit fram mobilappen Stella för att erbjuda stöd till tjejer. I av appen får tjejer hjälp dygnet runt – helt på deras egna villkor.

Det finns information, stöd och hjälp kring ämnen som kan vara svåra att prata om. De kan de läsa om var de kan vända sig om någon gör dem illa, om de mår dåligt eller om de behöver annat stöd.

Tjejer kan också chatta med Tjejjouren Väst direkt och skriva ner sina tankar om saker som händer i loggen. Appen är också fylld med övningar. Dessa övningar syftar till att öka känslan av trygghet, till exempel när de ska sova, känner oro eller panik.

Ladda ner appen i Appstore eller i Google Play.

Process

Med en begränsad budget var vi ett litet team som arbetade med det här projektet. För att kunna skapa mesta möjliga värde arbetade vi utifrån att ta fram en “Minimum Loveable Product”. Vårt största fokus var att allt vi gjorde skulle vara värdefullt för användarna. Detta för att så snart som möjligt kunna släppa någonting som kunde hjälpa tjejer.

Utmaning

Vår största utmaning i projektet var att kunna göra mesta möjliga med begränsade medel. Valet av process gjordes med utgångspunkten att det fanns en stor osäkerhet i hur långt vi kunde hinna på den korta tiden. Därför ville vi säkerställa att all tid ledde till ett ökat värde.

Om Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell förening som arbetar för att stärka tjejers rättigheter och motarbeta den ökande psykiska ohälsan bland unga tjejer. De arbetar med nätbaserat stöd i form chat, mail och numera mobilapp. Tjejjouren Väst är beroende av sponsorer och bedrivs med stöd av Västra Götalandsregionen.

Dessa tekniker har vi använt

ReactReact

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hör av dig till oss om du har en idé du vill förverkliga eller vill veta mer om hur vi jobbar
Agil Coach & Försäljningsansvarig
Göteborg
Jonna Hjern
Försäljningsansvarig (Föräldraledig)
Göteborg
Maria Sölscher
Iteam
Järntorgsgatan 12-14
413 01 Göteborg
ORG: 556551-6928
Följ oss