Skatteverket & Karios Future
Kryptoteknik
Säkerhet
Backend
Open Source

För en säkrare kvittohantering

Tillsammans med Skatteverket och Karios Future har vi utvecklat ett självreglerande system för hantering av digitala kvitton. Lösningen är en prototyp av en teknisk arkitektur med syfte att säkerställa kvitton och fakturor i bokföringen och ge dessa en unik identitet. Det försvårar misstag och fusk och kan bidra till att reducera momsbedrägerier. Momsbedrägerier är ett omfattande problem och EU-kommissionen uppskattar momsbedrägerier inom EU till 137 miljarder Euro per år. Den digitala lösningen möjliggör även automatkontering vilket underlättar kvittohantering för affärer, slutkunder och redovisningsaktörer.

Demonstration av tekniken

Konceptet bygger på att digitala kvitton omvandlas hashar, vilket är oigenkännliga textsträngar. Genom digital signaturer kan kvittornas legitimitet sedan verifieras. På detta sätt stannar det digitala kvittot hos den som gjort köpet. Fördelarna är att den enskilde individens integritet bevaras och att säljarnas försäljningsdata inte läcker ut. Samtidigt kan kontrollerande myndigheter utföra kontroller för att säkerställa att ett kvitto är äkta och att transaktionen har ägt rum, men till skillnad från idag kan verifikationerna inte manipuleras.

Prototypen vi tagit fram demonstrerar ett komplett flöde från att ett kvitto registreras i en butik till att det attesteras i ett företags ekonomisystem.

Vår prototyp bygger i huvudsak på tre hypoteser:

  • Vi kan avskaffa behovet av arkivering av fysiska kvitton.
  • Kryptoteknik kan hjälpa oss minska bedrägerier och missatag, exempelvis med moms.
  • Genom att skapa förutsättningar för integrationer med ekonomisystem kan vi möjliggöra automatkontering och minska manuell administration.

Vill du prova själv? klicka här för att testa prototypen

Utforskande och iterativt arbetssätt

Vi har utforskat möjliga tekniska lösningar för att skapa digitala kvitton och vilka avvägningar som finns genom att bygga en prototyp. Det utforskande arbetssättet har bidragit till att identifiera och hantera tekniska hinder löpande under projektets gång. All kod är open-source och tillgänglig på Github. Genom att vara transparenta hoppas vi på att inspirera samt ge möjligheten att lära av och bygga vidare på det vi gjort.

Kvittohanteringen har inte hängt med

I den pågående digitaliseringen av samhället har digitala kvitton efterfrågas av konsumenter och företag. Att registrera och spara fysiska kvitton kräver stora resurser och försvårar för moderna arbetsplatser där många helt eller delvis arbetar på distans. Sättet som digitala kvitton produceras på idag underlättar för bedrägerier och försvårar skattekontroll. Kvittona kan kopieras och ett kvitto kan till exempel användas för att göra avdrag och få tillbaka moms i flera företag. Vår utmaning har varit att utforska tekniska lösningar för att möjliggöra en säker hantering, med en ny typ av digitala kvitton.

Denna teknik har vi använt

NodeJSNodeJS

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hör av dig till oss om du har en idé du vill förverkliga eller vill veta mer om hur vi jobbar
Agil Coach & Försäljningsansvarig
Göteborg
Jonna Hjern
Försäljningsansvarig (Föräldraledig)
Göteborg
Maria Sölscher
Iteam
Järntorgsgatan 12-14
413 01 Göteborg
ORG: 556551-6928
Följ oss