Från styrelsebeslut till agil verklighet

SEB
DevOps
NoEstimates
Microservices
Kultur

Resultat

Vi har lett ett förändringsarbete för hur SEB arbetar med DevOps och systemutveckling i ett av deras utvecklingsteam.

Genom att introducerat verktyg som Docker Enterprise och OpenShift har vi möjliggjort byggandet av mikrotjänster. Vi har stöttat teamet i arbetet med att bryta ut den nuvarande internetbanken till mindre enskilda tjänster som byggs med nyare teknik och som kan utvecklas oberoende av varandra.

Vi har arbetat med kulturfrågor kring systemutveckling och involverat UX och supportavdelning. Vi har också hjälpt SEB att börja arbeta mer med automatisk testning. Dels genom behovsdriven testning där teamet tillsammans definierar tester med utgångspunkt i användarens behov. Och dels på teknisk nivå där automatiska enhets- och integrationstester görs i samband med att kod byggs och driftsätts i olika miljöer.

Tack vare detta har utvecklingsorganisationen kunnat börja arbeta mer agilt, där uppdateringar sker kontinuerligt. Vi har introducerat metoder som parprogrammering, haft workshops och fokusveckor som syftat till att hjälpa SEBs utvecklare att komma över svåra tekniska hinder och att bryta upp stora uppgifter i mindre delar för att kunna arbeta mer fokuserat.

Verka utan att synas

Vårt uppdrag på SEB har varit att leda ett förändringsarbete för att SEB ska kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Förändringsarbetet har skett inifrån och ut. Vi har mentorerat SEBs egna utvecklare och tillsammans filat på framtida tekniska lösningar. Samtidigt har vi introducerat ett strategiskt förhållningssätt och en ny kultur bland utvecklare, arkitekter och ledare runt om i organisationen.

Utmaning

Det pågående teknikskiftet omformar alla företag, förändrar hela eller delar av befintliga affärsmodeller, samt sänker kostnader och skapar möjligheter för SEB att ta tillvara på de möjligheter som digitalisering innebär.

Digitaliseringen skapar nya kundbeteenden och nya affärsmodeller. Den förändrar hela samhället i stort och inte minst den finansiella sektorn påverkas. Omvandlingen ställer krav på snabbare utveckling, förenklade processer och ökad automatisering och effektiviseringar. Även nya flexibla och lättrörliga företag som saknar tung infrastruktur gör sitt intåg på de finansiella marknaderna. Detta skapar inte bara potentiella nya partnerskap, det ställer allt högre krav på SEB:s infrastruktur.

Om SEB

Sedan starten för nära 160 år sedan har SEB verkat i företagsamhetens tjänst. De drivs av viljan att skapa värde för kunderna genom att bygga vidare arvet av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. SEB är en av Sveriges största banker och har ca 4 miljoner privatkunder och 3400 företagskunder.

SEB vet hur viktigt det är att ha ett långsiktigt perspektiv i allt de gör. Detta långsiktiga perspektiv är ännu viktigare i och med att omvärlden blir alltmer komplex, och därmed även företagsklimatet.

Vi har använt dessa tekniker

DockerDocker
OpenShiftOpenShift
AngularAngular
.NET Core.NET Core
JasmineJasmine
ProtractorProtractor
ElasticsearchElasticsearch

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hör av dig till oss om du har en idé du vill förverkliga eller vill veta mer om hur vi jobbar
Agil Coach & Försäljningsansvarig
Göteborg
Jonna Hjern
Försäljningsansvarig (Föräldraledig)
Göteborg
Maria Sölscher
Iteam
Järntorgsgatan 12-14
413 01 Göteborg
ORG: 556551-6928
Följ oss